تخفیف!
قیمت اصلی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان است.